Uluslararası Tescil

1.MARKA

Uluslararası Marka Tescil İşlemleri

Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye’de başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş markalar, sadece Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır. Marka sahiplerinin ihracat, fuar katılımları, yurtdışına bayilik verme gibi nedenlerle ülke sınırları dışına çıkardıkları ürün ve hizmetlerine ait markalarını ilgili ülke veya ülkelerde tescil ettirmeleri gerekmektedir. Tescil talep edilen ülkelerde çeşitli yollarla başvuru yapılabilmektedir.

A) Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Tescil Sistemi (WIPO):

Madrid Protokolü, tek bir başvuru ile tek bir dil kullanarak, Protokole üye olan birden fazla ülkede aynı anda marka başvurusu yapılmasını sağlamaktadır.Bu yolun kullanılabilmesi için ön koşul, markanın Madrid Protokülü’ne üye ülkelerden herhangi birinde tescilinin olması veya tescil için başvurusunun yapılmış olmasıdır. Marka başvurusu, seçilen ülkelerin herhangi birinde reddedilirse bu ret kararı sadece o ülke için geçerli olmakta, diğer ülkeler için işlemler devam etmektedir. Ancak, menşe ülkede marka başvurusu veya markanın tescili geçersiz hale gelirse, uluslararası tescil de geçerliğini kaybedecektir. İlk başvuru sırasında seçilmeyen ülkeler, daha sonra aynı başvuruya eklenebilmektedir.

Protokol çerçevesinde yapılan başvurularda standart ücretler ödendiğinden; ülkelere yapılacak her başvuru için ayrı ayrı ücret ödeme, vekil tayin etme, tercüme ücretleri gibi külfetleri ortadan kaldıran ekonomik ve pratik bir yöntemdir.*

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

B) Topluluk Marka Tescil Sistemi (EUIPO):

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tümünde koruma sağlayan bir sistemdir. Topluluk markası, tek bir dilde tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan bir marka tescili yapılmasını sağlar. Topluluk Marka Tescili için yetkili ofis, İspanya Alicante’de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi (EUIPO-European Union Intellectual Property Office)dir. Tüm işlemler bu ofis tarafından yürütüldüğünden, işlemler basit ve düşük maliyetlidir.

* Başvuru, seçilen ülkelerden birinde/birkaçında reddedilirse, işlemlerin devamı için o ülkede vekil tayin etmek gerekmektedir.

Topluluk Markası, topluluk ülkelerinin birinde reddedilirse, tüm topluluk ülkelerinde reddedilmiş sayılır. Bu durumda, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere, itiraz gelmeyen üye ülkelerde ulusal başvurulara dönüştürülmeimkanı bulunmaktadır.

Markanın Topluluk üyesi ülkelerden herhangi birinde kullanılması, toplulukta kullanım sayılmaktadır.

BENELUX

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, bir araya gelerek BENELUX MARKA TESCİL SİSTEMİ’ni geliştirmiştir. Benelux Marka Ofisi’ne yapılan tek bir başvuru, bu üç ülkede koruma sağlamaktadır.

OAPI

OAPI-Afrika Fikri Haklar Örgütü üyesi Batı Afrika ülkeleri olan Benin, Burkina-Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine (Konakri), Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Togo’da, tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.

ARIPO

ARIPO-Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü, Doğu Afrika’da üye ülkeler olan; Botsvana, Gambiya, Gana, Kenya, Tanzanya, Somali, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibya, Uganda, Sierra Leone, Sudan, Svaziland, Zambiya, Zimbabve için tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.

C) Bireysel Ülke Marka Tescil Sistemleri:

Bir ülkede tescilli marka sahibi olabilmenin diğer bir yolu da, o ülkenin Tescil Kurumuna doğrudan başvuru yapılmasıdır. Bu durumda ülkelere göre izlenmesi gereken prosedürler ve ücretler değişiklik göstermektedir.

Söz konusu başvurulara ilişkin tarafımızdan tüm yurtdışı marka başvurularının hazırlanması, başvuru ve sonrasındaki tüm işlemlerin takibi ve işlemlerinin süresi içerisinde yürütülmesi, başvuruların kısmen ya da tamamen reddedilmesi halinde, ilgili ülkede çalıştığımız partner firmalar aracılığı ile sürecin takibi hizmetleri verilmektedir.

2.PATENT ve FAYDALI MODEL

Uluslararası Patent Tescil İşlemleri

A) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Patentler de, alındıkları ülkede koruma sağlamaktadır. Türkiye’de tescil edilmiş patentler sadece Türkiye’de geçerlidir.

PCT Kapsamında yapılan uluslararası patent başvurularına ait işlemler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yürütülmektedir. PCT’nin amacı, aynı buluşun korunması için, birden fazla ülkede başvuru yapılmasının sağlanmasıdır. Yani tek bir uluslararası patent başvurusu ile anlaşmaya taraf tüm ülkelerde ve seçilen ülkelerde patent başvurusu yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

B) Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)

Avrupa patentlerinin tescil edilmesine ilişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), 5 Ekim 1973 tarihinde imzalanmış ve 7 Ekim 1977 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye, EPC’ye 1 Kasım 2000 tarihinde taraf olmuştur.

EPC, buluşların korunması konusunda, Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir patent verilmesi sisteminin oluşturulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir Patent hukuk sisteminin sağlanmasıdır. Tek bir başvuru ile Sözleşmeye üye ülkelerde geçerli bir patent koruması sağlanması amaçlanmaktadır.

C) Bireysel Patent Başvuru Sistemleri

Bir ülkede patent koruması almanın diğer yolu, o ülkenin Tescil Kurumuna doğrudan başvuru yapılmasıdır. Bu durumda ülkelere göre izlenmesi gereken prosedürler ve ücretler değişiklik göstermektedir.

Söz konusu başvurulara ilişkin tarafımızdan tüm yurtdışı patent başvurularının hazırlanması, başvuru ve sonrasındaki tüm işlemlerin takibi ve işlemlerinin süresi içerisinde yürütülmesi, başvuruların kısmen ya da tamamen reddedilmesi halinde, ilgili ülkede çalıştığımız partner firmalar aracılığı ile sürecin takibi hizmetleri verilmektedir.

3. FAYDALI MODEL

Patent başvuruları ile süreçler aynı olup, aynı hizmetler sunulmaktadır.

4.ENDÜSTRİYEL TASARIM

Uluslararası Tasarım Tescil İşlemleri

Tasarımlar, alındıkları ülkeler için hak sahipliği oluşturur. Türkiye’de tescil edilmiş tasarımlar, sadece Türkiye’de geçerlidir.

A) Avrupa Topluluğu Tasarım Tescil Sistemi

Endüstriyel tasarımların Avrupa Birliği’ne bağlı tüm ülkelerde tek bir başvuruyla tescil edilmesini sağlayacak bir sistemdir. Avrupa Topluluk Tasarımı tescili işlemleri, İspanya Alicante’de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi (EUIPO- European Unıon Intellectual Property Office)tarafından yürütülmektedir. Bu sistemde, tescil edilmek istenen tasarımlarda sayı olarak her hangi bir sınırlama olmayıp, tasarımların, materyal incelemesi olmaksızın, çok kısa sürede tescil edilebilme imkanı bulunmaktadır.

B) Lahey Antlaşması Tasarım Tescil Sistemi (WIPO)

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile Antlaşmaya taraf ülkelerde tasarım koruması alma imkânı veren uluslararası tescil sistemidir.

Başvuru sahibi, tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde aynı etkiye sahip bir tasarım tescili sahibi olabilmektedir. Tescille ilgili bütün işlemler tek bir merkezden yürütülmekte ve bütün kayıtlar tek bir merkezde tutulmaktadır.

C) Bireysel Tasarım Tescil Sistemleri

Farklı ülkelerde tasarım koruması alınmak istenirse, koruma istenen ülkeye doğrudan da başvuru yapılması olasıdır.

Söz konusu başvurulara ilişkin tarafımızdan tüm yurtdışı patent başvurularının hazırlanması, başvuru ve sonrasındaki tüm işlemlerin takibi ve işlemlerinin süresi içerisinde yürütülmesi, başvuruların kısmen ya da tamamen reddedilmesi halinde, ilgili ülkede çalıştığımız partner firmalar aracılığı ile sürecin takibi hizmetleri verilmektedir.

tr_TRTurkish