Samiye EYUBOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı / Marka ve Patent Vekili

DENEYİM

1988-1989 Av. Tugay Ateş’in Yanında Avukatlık Stajı

1989-1990 Başak Basın Yayın Ltd. Şti.’de Avukat

1990-1997 Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü’nde Avukat

1997-2001 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nda Avukat

2001-2007 Yalçıner Danışmanlık Ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nde Hukuk İşleri Müdürü

2016-2018 Avukatlık ve Staj Akademisi AVSA Başkanı

MAKALELER VE YAYINLAR

“Patent Vekilliği Mesleği” İsimli Makalesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisinin 2000/1 Sayısında Yayınlandı.

“Tanınmış Marka Kriterleri” İsimli Makalesi, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR Dergisi) Nin 2001/2 Sayısında Yayınlandı.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 154. Maddesi Üzerine bir Değerlendirme

“6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 154. Maddesi üzerine Bir Değerlendirme” İsimli Makalesi IPR Gezgini’nde yayınlanmıştır.

SUNUŞLAR

2001 Yılı Ankara Üniversitesi Fikri Ve Sınai Haklar Araştırma Uygulama Merkezi Ve FİSMUKOB Tarafından Düzenlenen Seminerde “Entegre Devre Topografyaları” Konulu Sunuşu Gerçekleştirdi.

Birleşik Hukukçular Kulübü Tarafından Düzenlenen “Hukukçuyu Bekleyen Gelecek” İsimli Programda, “Kamu Avukatları” Konulu Sunuşu gerçekleştirdi.

17-18 Haziran 2005 Tarihlerinde İstanbul Barosu Tarafından Düzenlenen “Fikri Ve Sınai Mülkiyet Kültürü; Ülkemizde Yaşadığımız Sorunların Kurumsal Çözüm Yolları” İsimli Sempozyumda “Patent Ve Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlüğü Ve Tecavüz Halleri (Hukuki Ve Teknik Değerlendirme)” Başlıklı Sunuşu, Uğur G. Yalçıner ile birlikte gerçekleştirdi.

Gaziantep MMO-MYS nin Düzenlediği “Marka Yönetimi Sempozyumu” İsimli Programda “Marka Sahibinin Hakları, Tecavüz Halleri Ve Markanın Hükümsüzlüğü” Konulu Sunuşu, Uğur G. Yalciner ve Gulden Bal İle Birlikte Gerçekleştirdi.

Gaziantep MMO-MYS nin Düzenlediği “Marka Yönetimi Sempozyumu” İsimli Programda “Tanınmış Marka Kavramı, Türkiye’de Ve Yurtdışında Tanınmış Marka Uygulamaları” Konulu Sunuşu, Uğur G. Yalçıner ve Gulden Bal İle Birlikte Gerçekleştirdi.

KATILDIĞI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

Bilim Ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25 Ağustos 1997 Tarihli Kararı Uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Koordinasyonunda Oluşturulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kuruluna Türk Patent Enstitüsü Temsilcisi Olarak Katıldı.

Türkiye Amme İdaresi Enstitüsünün Düzenlediği “Rapor Yazma Teknikleri Seminerine” Katıldı.

3 Ocak 2006 Tarihinde Türk Patent Enstitüsü Bünyesinde Gerçekleştirilen “Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısına Son Şeklinin Verilmesi” Konulu Atölye Çalışmasına Katıldı.

4 Ocak 2006 Tarihinde Türk Patent Enstitüsü Bünyesinde Gerçekleştirilen Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısına Son Şeklinin Verilmesi Konulu Atölye Çalışmasına Katıldı.

Uluslararası Barolar Birliğinin 1-2 Mart 2001 Tarihlerinde Düzenlediği, “Dünya Kadın Avukatlar Konferansına” Av. Emine Ergül ve Av. Burçe Dündar Arı İle Birlikte Katıldı.

14 Aralık 2019 Tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi (ACCERT) katıldı.

ÜYELİKLER

2006 Yılında Kurulan Fikri Mülkiyet Hukukçuları Derneği (FMDER) Üyesidir.

2007 Yılında Kurulan Ankara Konservatuarlılar Derneği Üyesidir.

2009 Yılında AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – International Association for the Protection of Intellectual Property – Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği) üyesi olmuştur.

UNVANLAR

Türk Patent Enstitüsü nezdinde kayıtlı patent ve marka vekilidir.

Adalet Bakanlığı Arabulucular Sicilinde kayıtlı Arabulucudur.