Ceren EYUBOĞLU

AVUKAT

DENEYİM

Ocak 2017-Güncel EYUBOĞLU Marka ve Patent Dan. A.Ş. , İstanbul/Türkiye – Avukat

Mart 2016-Ağustos 2016 KETENCİ Hukuk Bürosu, İstanbul/Türkiye – Yasal Stajyer

Ağustos 2015-Ocak 2016 CAILLIAU&ÇOLAKEL Hukuk Bürosu, İstanbul/Türkiye – Yasal Stajyer

Temmuz 2013-Ağustos 2013 EYUBOĞLU Hukuk Bürosu, Ankara/Türkiye – Yaz Stajyeri

EĞİTİM

2016-2017 Brighton Üniversitesi, Business School, Exchange Programı, Brighton/UK

2015-2018 Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku, Yüksek Lisans, İstanbul/Türkiye

2011 – 2015 Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Ankara/Türkiye

2007-2011 TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Ankara/Türkiye

2000-2007 TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu, Ankara/Türkiye

YABANCI DİLLER

İNGİLİZCE

FRANSIZCA

ÇİNCE

KATILDIĞI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

2012

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve “Bilirkişiler ve Hakemler Arabulucular Derneği”
“İHALE HUKUKUNDA UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI” Konulu panel

2012

Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi – 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulaması Sempozyumu

2012

ABEM Seminerleri (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)
Ceza Hukukunda Şiddet Mağduru Kadınların Hakları

2012

ABEM Seminerleri (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)
Tutuklu ve Hükümlü Kadınların Hakları

2012

ABEM Seminerleri (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)
Medeni Hukukta Aile Hukuku

2012

ABEM Seminerleri (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)
Kriminalistik Sohbetler

2012

Başkent Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği
“Avukatlık Mesleği ve Uygulamaları” programı

2012

Başkent Üniversitesi Hukuk Topluluğu
Anayasa Çalıştayı

2013

Model Court of Justice Konferansı
Uluslararası Adalet Divanı Hakimi olarak katıldım.

2015

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
“Enerji Sektöründeki Rekabet” Konferansı

2015

Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi
Ankara Barosu Fikri ve Sınai Haklar Konulu Ön Staj Eğitim Semineri

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-The Writing Process

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-Style

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-Harvard Referencing

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-Summarizing

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-Introductions and Conclusions

2017

Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Atölyesi
Sınai Mülkiyet Kanununun Tasarım Hukukuna Getirdiği Yenilikler

2017

AVSA ve FİSAUM işbirliği ile;
MARKA Hukuku Eğitimi sertifika programı

2017

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ve FİSAUM
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu

2017

INTA Annual Meeting 2017
(Barselona)

2018

IP ACADEMY-AIPPI
Uluslararası Marka Başvuru ve Tescil Prosedürleri-Madrid Sistemi Eğitimi

2018

FICPI
6769 Sayılı SMK ile Marka ve Patent Tescil Süreçlerinde Getirilen Önemli Yenilikler ve Uygulamadaki Durum

2019

FICPI Yuvarlak Masa Toplantısı
Marka Hukukunda ürün/hizmet benzerliği

2019

Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Atölyesi
Fikri Mülkiyet Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

2019

Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği
Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Semineri

2019

Beykent Üniversitesi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

2019

ACCERT
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

2020

E-Services of the PCT and of the Madrid System for Patent and Trademark Practitioners
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

MAKALELER VE YAYINLAR

Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği (Ankara Barosu Dergisi Y:75 S:2017/3)

Halka Açık Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Toplantıları (On İki Levha Yayınları, 2019)

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Yargı Kararları Çerçevesinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre İltibas İhtimalinin Değerlendirilmesi (Terazi Hukuk Dergisi, 2020)

ÜYELİKLER

İstanbul Barosu

TEMA

TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği