Markanın kısmi yenilenmesi talebinde,
Başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce başvurusunu kısmen veya tamamen geri çekmesinde,
Marka sahibinin markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçmesinde,
Marka başvurusunun yayımına veya marka başvurusu hakkında verilen karara itirazın, itiraz hakkında karar verilinceye kadar geri çekilmesinde,
Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettirenin, tescilin sağladığı haklarından ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçmesinde,
Tasarım tescilinin yayımına ve tasarım tescil başvurusu hakkında verilen ret kararına itirazın, itiraz hakkında karar verilinceye kadar geri çekilmesinde,
Tasarım yenilemesinde,
Tasarım hakkının tamamından veya bir kısmından vazgeçilmesinde talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin ve talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebinin işleme alınabilmesi için; başvuru veya patent sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

tr_TRTurkish