PATENT VEKİLLİĞİ ve MARKA VEKİLLİĞİ SINAVLARI 11 MAYIS 2024 TARİHİNDE ANKARA VE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınavları 11 Mayıs 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınava ilişkin usul ve esaslar TÜRKPATENT’in internet sitesinde yayımlanmıştır.

 

Sınav İlanı

 

Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği sınavlarına katılacak adaylar, sınav başvurularını www.turkpatent.gov.tr internet adresinden, e-devlet kapısı üzerinden yapılacak kimlik doğrulama işlemi sonrasında, elektronik ortamda yapacaklardır.

Sınav başvuruları 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecektir.

Patent Vekilliği Sınavı ve Marka Vekilliği Sınavı aynı oturumda, çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır. Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerecektir: a) Sınai mülkiyetle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %80 b) Medeni Hukukun başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukukunun vekâlet sözleşmesi hükümleri, Ticari İşletme Hukukunun tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri (bundan sonra hukuk olarak anılacaktır) %20 Sadece Patent Vekilliği Sınavına girecek adaylara 60 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40’ı patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6’sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2’si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12’si hukukla ilgili olacaktır. Sadece Marka Vekilliği Sınavına girecek adaylara 60 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40’ı marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6’sı tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2’si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12’si hukukla ilgili olacaktır. Her iki sınava da girecek adaylara toplam 100 soru yöneltilecektir. Bu sorulardan 40’ı patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 40’ı marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 6’sı tasarımla ilgili 3 ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, 2’si sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular, 12’si hukukla ilgili olacaktır. Her iki sınava da girecek adayların cevapları aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir: – Patent Vekilliği Sınavı sonucunun belirlenmesinde patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularına verilen cevaplar dikkate alınacaktır. – Marka Vekilliği Sınavı sonucunun belirlenmesinde marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularına verilen cevaplar dikkate alınacaktır. Sınav süresi; sadece Patent Vekilliği Sınavına veya sadece Marka Vekilliği Sınavına girecek adaylar için 120 dakika, her iki sınava da girecek adaylar için 200 dakikadır. Her iki sınava da girecek adaylara önce marka ve coğrafi işaretle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, sınai mülkiyetle ilgili genel ve ortak konular ile hukuk sorularının yer aldığı soru kitapçığı dağıtılarak 120 dakika süre verilecek, daha sonra bu kitapçıklar toplanarak patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalarla ilgili soruların yer aldığı soru kitapçığı dağıtılarak 80 dakika süre verilecektir.

 

Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan aday sınavda başarılı olmuş sayılacaktır. Sınavlarda adaylara yöneltilecek her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.

 

Haber Bağlantısı

 

tr_TRTurkish