PATENT ÖN ARAŞTIRMASI ve FAALİYET SERBESTLİĞİ ARAŞTIRMASI

 

Patent ön araştırması farklı amaçlar için yapılabilmektedir. Patent ön araştırması ile Buluşun patentlenebilme ihtimali, faaliyet serbestiği, teknoloji transferi, hükümsüzlük ve ihlal konularında değerlendirme yapılarak ayrıntılı bir rapor hazırlanır.

Buluşun patent tescili yoluyla koruma altına alınması için, dünyada yeni olması (patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklama olmaması), buluş basamağı içermesi (tekniğin bilinen durumunun aşılarak teknolojide bir üst seviyeye çıkılması) ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

Buluşun patentlenebilme ihtimali için buluşun yeni olduğu ve buluş basamağı içerip içermediği teknik alandaki kamuya açık belgeler, veri tabanlarında bulunan patentler incelenerek değerlendirilir.  Aynı şekilde hükümsüzlük, ihlal, teknoloji transferi ve faaliyet serbestliği için de farklı yönlerden bir yenilik ve buluş basamağı değerlendirmesi yapılarak ayrıntılı bir rapor ile sunulur.

Faaliyet Serbestliği (Freedom to Operate), ürünlerinizin veya üretim yöntemlerinizin ticarileşmesi aşamasında Türkiye’de veya ticaret yapılan başka ülkelerde patent veya faydalı model koruması altında olan herhangi bir tescile tecavüz (ihlal) koşullarının oluşup oluşmayacağının değerlendirilmesidir. Yeni ticarileşecek, satışı/alışı yapılacak veya üretimde kullanılacak ürünlerin, ara ürünlerin ve üretim yöntemlerinin herhangi bir patent ile korunan buluşun sınırlarına girip girmediği teknik alandaki kamuya açık belgeler, veri tabanlarında bulunan patentler incelenerek değerlendirilir.  Faaliyet serbesliği araştırması ve incelemesi neticesinde, ayrıntılı bir rapor olarak sunulur. Faaliyet serbestliği araştırmasına göre ürün rahatlıkla ticarileştirilebilir, üretilebilir, satışı yapılabilir veya patent ile korunan bir buluşu ihlal edebileceği durumlarda, araştırma sonucunda ortaya çıkan risksiz olan ürün veya üretim yöntemi değişikliğine gidilebilir.

Türkiye’ye giriş yapmayan patentlerle korunan buluşların tescilsiz olarak kullanılması, ticarileşmesi, ayrıca Türkiye’ye giren veya giriş yapması olasılığı olan patentlerin lisanslanması veya devir alınması gereken durumlar da faaliyet serbestliği araştırması ile açığa çıkabilmektedir.

Patent/Faydalı Model başvurusunda bulunmadan veya yeni ürün/üretim yöntemi planlanırken önce ön araştırma yapılması tavsiye edilir. Çünkü patent/faydalı model alınabilmesi için başvurunun yeni olması gerekmektedir. Ayrıca yeni ürünlerin ticarileşmesi için herhangi bir patent ile korunan buluşu ihlal etmemesi gerekmektedir. Ön araştırma yapmadan ya da yaptırmadan resmi olarak patent/faydalı model başvurusunda bulunulması ve daha sonra buluş konusunun yeni olmadığının öğrenilmesi zaman ve maliyet kayıplarına neden olabilmektedir. Aynı şekilde faaliyet serbestliği araştırması yapmadan ticarileşme zaman ve maliyet kayıplarına neden olabilmektedir. Ön araştırma, buluş konusunun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde patent/faydalı model koruması alıp almadığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Patent/faydalı model araştırmasının bir başka önemli avantajı da buluş sahibinin raporla gelen dokümanları baz alarak, buluşunda, ürününde veya üretim yönteminde gerekli düzenlemeleri yapabilmesidir.

 

Bütün bu nedenlerle ürün, üretim yöntemi, molekül, etken madde (API), endikasyon, formülasyon patentleri TÜRKPATENT, EPO (Avrupa Patent Ofisi), WIPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü), JPO (Japon Patent Ofisi), USPTO (ABD Patent ve Marka Ofisi) veri tabanlarında araştırılarak yenilik ve buluş basamağı değerlendirmesi yapılır ve amaca uygun olarak faaliyet serbestliği araştırması veya patent ön araştırması ayrıntılı bir şekilde raporlanır.

 

tr_TRTurkish