Ceren EYUBOĞLU

ATTORNEY-AT-LAW

EXPERIENCE

January 2017 – Present EYUBOĞLU Trademark and Patent Co. Corp. , İstanbul/Turkey – Attorney-At-Law

March 2016-August 2016 KETENCİ Law Office, İstanbul/Turkey – Short Term Internship

August 2015-January 2016 CAILLIAU&ÇOLAKEL Law Office, İstanbul/Turkey – Short Term Internship

July 2013-August 2013 EYUBOĞLU Law Office, Ankara/Türkiye – Summer Internship

EDUCATION

2016-2017 Brighton University, Business School, Exchange Program, Brighton/UK

2015-2018 Bahçeşehir University, Social Science Institute, Capital Markets and Commercial Law, LL.M. Istanbul/Turkey

2011 – 2015 Başkent University, Faculty of Law, Bachelor of Laws, Ankara/Turkey

2007-2011 TED Ankara College Private High School, Ankara /Turkey

2000-2007 TED Ankara College Foundation Private Elementary School, Ankara/Turkey

LANGUAGES

ENGLISH

FRENCH

CHINESE

MEETINGS AND ORGANIZATIONS

2012

Başkent University Faculty of Law and “Bilirkişiler ve Hakemler Arabulucular Derneği”
-“Problems and Solutions on the Application of Procurement Law” Panel

2012

Ankara Bar Association – Symposium on the Application and Enforcement of Turkish Commercial Law no:6102 and Turkish Law of Obligations no:6098

2012

Seminars at ABEM (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)
Rights of the Violence Victim Women in Criminal Law

2012

Seminars at ABEM (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)
Arrested Women’s Rights

2012

Seminars at ABEM (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)
Family Law in Civil Law

2012

Seminars at ABEM (“Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”)
Criminal Chats

2012

Başkent University and Union of Turkish Bar Associations
“The Advocacy Profession and Practice” Program

2012

Başkent University Students Law Association
Workshop on Constitution

2013

Model Court of Justice Conference
Judge in the International Court of Justice

2015

Bahçeşehir University, Faculty of Law
“Competition in Energy Sector” Conference

2015

Ankara Bar Association
“Intellectual and Industrial Property Rights Pre-Internship Education Seminar

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-The Writing Process

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-Style

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-Harvard Referencing

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-Summarizing

2016

Brighton Üniversitesi, iASK – Academic Writing-Introductions and Conclusions

2017

Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Atölyesi
The new points on the field of Designs in the new Industrial Property Law

2017

AVSA ve FİSAUM işbirliği ile;
Trademark Law Certificate

2017

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ve FİSAUM
Symposium on Intellectual Property Law

2017

INTA Annual Meeting 2017
(Barcelona)

2018

IP ACADEMY-AIPPI
International Trademark Application and Registration Procedures-Madrid System

2018

FICPI
6769 Sayılı SMK ile Marka ve Patent Tescil Süreçlerinde Getirilen Önemli Yenilikler ve Uygulamadaki Durum

2019

FICPI Yuvarlak Masa Toplantısı
Goods and Services Similarity in the Trademark Law

2019

Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Atölyesi
Mediation in Intellectual Property Law Disputes

2019

Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği
Mediation in Commercial Disputes

2019

Beykent Üniversitesi
Symposium about recent developments in Intellectual Property Law

2019

ACCERT
Personal data Protection Law Education

2020

E-Services of the PCT and of the Madrid System for Patent and Trademark Practitioners
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT)

ARTICLES AND PUBLICATIONS

Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği (Ankara Barosu Dergisi Y:75 S:2017/3)

Halka Açık Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Toplantıları (On İki Levha Yayınları, 2019)

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Yargı Kararları Çerçevesinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre İltibas İhtimalinin Değerlendirilmesi (Terazi Hukuk Dergisi, 2020)

MEMBERSHIPS

İstanbul Bar Association

TEMA

TED Ankara College Alumni Association