26 Nisan 2024 Cuma günü, Dünya Fikri Mülkiyet Günü programı kapsamında yapılan Patent ve Marka Vekilleri İstişare Toplantısında öne çıkan konular aşağıdadır:

 

  • Türk Patent ve Marka Kurumu başkanı tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Günü sunumu yapıldı
  • Sunumda fikri sermayenin önemi, fiziki olmayan sermayenin şirketlerin varlık yapısındaki yıllar içindeki değişimi, S&P 500 şirketlerinin sınai varlıkları, yerli patent başvuru ve tescil sayılarının yıllara göre değişimi, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile ilgili istatistiki bilgiler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yayımlanan 2023 yılı sayısal verilerine göre Türkiye’nin dünyada yeri, 2023 yılı gerçek/tüzel kişi, vekilli/vekilsiz sınai mülkiyet başvurularının ayrıntılı analizi, patent ve marka vekillerine yönelik düzenlenmiş olan etkinlikleri, TÜRKPATENT’in vizyon ve hedefleri, gibi konular açıklandı
  • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun unvanına benzer tüketiciyi yanıltıcı unvanlar ile faaliyet gösteren firmalar hakkındaki hukuki süreç ve gelinen nokta değerlendirildi
  • İtiraz ücretleri ve itirazın haklı olması durumunda ücret iadesi, hukuk davalarındaki gibi ücretlerin haksız olan tarafa yıkılması konuları tartışıldı
  • 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da taslak değişikliklerin hazırlandığı ve vekillerin de beklentileri doğrultusunda kanuna yakın zamanda yeni düzenlemelerin yansıtılacağı açıklandı
  • Halen tüm dünyadaki emsal kurumlarda olduğu gibi YİDK kararları hakkında bir karar veri bankası olmadığı ve karar veri bankasının oluşturulması gerekliliği konuşuldu
  • TÜRKPATENT patent veri tabanında ayrıntılı arama yapılamadığı, bazı istatistiki bilgilere ulaşılamadığı ve yenilenmesi gerekliliği konuşuldu
  • Tescil ve yenileme belgelerindeki maddi hatalar konuşuldu
  • Sınai haklar devir işlemlerinin TÜRKPATENT’e kayıt talebi ile ilgili olarak devir alan tarafın vekil ataması ile ilgili süreç ve durum değerlendirildi
  • Uluslararası Madrid başvuruları ile Türkiye’ye giriş yapan marka başvurularıyla ilgili olarak başvurunun ilanına itiraz gelmesi durumunda Markalar Dairesi tarafından Madrid Protokolü Uygulama Yönetmeliği’nin mükerrer 23. maddesi (Rule 23bis) kapsamında Uluslararası Büro aracılığıyla itirazı başvuru sahibine ilettiği, ancak Markalar Dairesi kararının yeniden incelenme talebi olması durumunda Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi’nin Rule 23bis kapsamında karara itirazı başvuru sahibine iletmediği belirtilmiş ve Rule 23bis değerlendirmeleri yapılmıştır

 

tr_TRTurkish