Ceren Eyüboğlu Özçelik

CEREN EYUBOĞLU ÖZÇELİK

Yurt Dışı Departman Yöneticisi

DENEYİM

2017-Güncel
EYUBOĞLU Marka ve Patent Dan. A.Ş. , İstanbul/Türkiye – Avukat
2016-2016
2016 KETENCİ Hukuk Bürosu, İstanbul/Türkiye – Yasal Stajyer
2015-2016
CAILLIAU&ÇOLAKEL Hukuk Bürosu, İstanbul/Türkiye – Yasal Stajyer
2013-2013
EYUBOĞLU Hukuk Bürosu, Ankara/Türkiye – Yaz Stajyeri

YABANCI DİLLER

İNGİLİZCE

FRANSIZCA

ÇİNCE

EĞİTİM

2016-2017
Brighton Üniversitesi, Business School, Exchange Programı, Brighton/UK
2015-2018
Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku, Yüksek Lisans, İstanbul/Türkiye
2011 – 2015
Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Ankara/Türkiye
2007-2011
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Ankara/Türkiye
2000-2007
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu, Ankara/Türkiye

KATILDIĞI TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

“2012 Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve “Bilirkişiler ve Hakemler Arabulucular Derneği”  ” İHALE HUKUKUNDA UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI” Konulu panel

“2012 Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi”6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulaması Sempozyumu.

“2012 ABEM Seminerleri” Medeni Hukukta Aile Hukuku, Kriminalistik Sohbetler, Avukatlık Mesleği ve Uygulamaları” programı, Anayasa Çalıştayı.

“2013 Model Court of Justice Konferansı” Uluslararası Adalet Divanı Hakimi olarak katıldım.

“2015 Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi ” Enerji Sektöründeki Rekabet” Konferansı.

“2015 Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezi ” Ankara Barosu Fikri ve Sınai Haklar Konulu Ön Staj Eğitim Semineri.

“2016 Brighton Üniversitesi ”iASK – Academic Writing-The Writing Process, iASK – Academic Writing-Style, iASK – Academic Writing-Harvard Referencing, iASK – Academic Writing-Summarizing, iASK – Academic Writing-Introductions and Conclusions.

“2017 Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Atölyesi ”Sınai Mülkiyet Kanununun Tasarım Hukukuna Getirdiği Yenilikler.

“2017 AVSA ve FİSAUM işbirliği ile;”MARKA Hukuku Eğitimi sertifika programı.

“2017 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ve FİSAUM” 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu.

“2017 INTA Annual Meeting 2017” (Barselona).

“2018 IP ACADEMY-AIPPI” Uluslararası Marka Başvuru ve Tescil Prosedürleri-Madrid Sistemi Eğitimi.

“2018 FICPI” 6769 Sayılı SMK ile Marka ve Patent Tescil Süreçlerinde Getirilen Önemli Yenilikler ve Uygulamadaki Durum.

“2019 FICPI Yuvarlak Masa Toplantısı”Marka Hukukunda ürün/hizmet benzerliği.

“2019 Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Atölyesi”Fikri Mülkiyet Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk.

“2019 Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği”Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Semineri.Arabuluculuk.

“2019 Beykent Üniversitesi”Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu.

“2021”E-Services of the PCT and of the Madrid System for Patent and Trademark Practitioners
           Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)
           Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

SUNUŞLAR

2020 Sakarya Üniversitesi Marka Hukuku Semineri

2020 İMMİB AKADEMİ Uluslararası Marka Başvurusu ve Tescil Süreçleri Semineri

 

MAKALELER VE YAYINLAR

Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği (Ankara Barosu Dergisi Y:75 S:2017/3)

Halka Açık Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Toplantıları (On İki Levha Yayınları, 2019)

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Yargı Kararları Çerçevesinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre İltibas İhtimalinin Değerlendirilmesi (Terazi Hukuk Dergisi, 2020).

 

ÜYELİKLER

İstanbul Barosu

TEMA

TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

AIPPI

tr_TRTurkish