Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden Çıkışının Avrupa Birliği Markaları Ve Tescilli Topluluk Tasarımları Üzerindeki Etkisi: Güncellenmiş Bilgi

Bununla birlikte bahsedilen Geri Çekilme Anlaşması 31 Aralık 2020’ye dek sürecek bir “geçiş dönemi” öngörmektedir, Avrupa Birliği hukuku bu tarihe kadar Birleşik Krallık’taki yürürlüğünü sürdürecektir. Sözleşmenin etki alanı Topluluk Marka ve Tasarımlarına ilişkin düzenlemeleri ile onların uygulama organlarını da kapsamaktadır.

Topluluk Marka ve Tasarımlarına ilişkin düzenlemelerin öngörülen geçiş döneminde yürürlüklerini sürdürecek olmasına, tüm maddi ve usuli hükümler ile AB Fikri Mülkiyet Ofisi karşısında görülecek davalarda vekalet konusundaki kurallar dahildir.

Bunun bir sonucu olarak, Ofis’in baktığı ve Birleşik Krallık ülke sınırlarına dair ret nedenleri içeren tüm davalar, Birleşik Krallık temelli tüm edinilmiş haklar, Birleşik Krallık'ta ikamet eden taraf/temsilcileri kapsayan davalar, bahsedilen geçiş döneminin sonuna dek aynı şekilde işlemeye devam edecektir.

1 Ocak 2021 tarihinden sonraki durumla ilgili bilgi zamanı geldiğinde iletilecektir.

tr_TRTurkish