Anasayfa

Hoşgeldiniz

Eyuboğlu Marka ve Patent Danışmanlık A.Ş.


Kısa sürede müşteri portföyünü genişleten firmamız, 2012 yılında İstanbul şubesini de faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin iki büyük şehrindeki ofislerinin yanı sıra tüm dünyada işbirliği yaptığı partner firmalar aracılığı ile uluslararası alanda da çalışmakta olan firmamız, fikri ve sınai haklarda, telif, marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, entegre devre topografyaları alanlarında, global olarak tüm araştırma, başvuru, itiraz, takip, devir, lisans, yenileme, güncel raporlama işlemleri ve bunlara bağlı danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermektedir.

500'den Fazla Marka Tescili

10 Yılın Üzerinde Tecrübe

1514' den Fazla Tescil Projesi

Marka Tescili

Marka kavramını, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını

Faydalı Model Tescili

Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikteki buluşlara faydalı model belgesi verilir. Faydalı modeller, buluşlara sağlanan korumadır, ancak, bir buluşa faydalı model belgesi verilmesi için, tekniğin bilinen durumunu aşması kriteri aranmamaktadır.

Tasarım Tescili

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere,

Uluslararası Tescil

Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye’de başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş markalar,

Patent Tescili

Patent bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir. Başka bir ifadeyle, patent, sahibine, buluşunun başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasını,

Coğrafi İşaret Tescili

Ülkemizde Coğrafi İşaretlerin korunmasına 27.06.1995 tarihinde yürürlülüğe giren 555 sayılı KHK ile başlanmıştır.Coğrafi işaretlerin korunması hakkındaki KHK, 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı kanunun 191 inci maddesiyle

Haberler & Duyurular

tr_TRTurkish